tel. (81) 475-88-00 | (81) 464-31-38 | (81) 534-70-90 gastromed@gastromed.pl
Zaznacz stronę

Gastroskopia

1. Jak długo trwa gastroskopia?

Zwykle badanie trwa kilka – kilkanaście minut. Czas ten może być dłuższy, w przypadku stwierdzenia zmian wymagających wykonania dodatkowych zabiegów np. pobrania wycinków, usunięcia polipów czy tamowania krwawienia.

2. Czy gastroskopia boli?

Nie, badanie nie boli. W trakcie badania może być odczuwane rozpieranie w nadbrzuszu lub nieprzyjemne odbijanie, może wystąpić także odruch wymiotny. Objawy te można skutecznie kontrolować, skupiając się na oddychaniu.

Najbardziej nieprzyjemnym momentem badania jest wprowadzanie endoskopu, co może powodować przemijające uczucie krztuszenia się. W celu złagodzenia tych dolegliwości, przed wprowadzeniem endoskopu wykonuje się znieczulenie gardła za pomocą lignokainy w sprayu.

Nie boli także pobieranie wycinków, wykonywanie biopsji ani usuwanie polipów.

3. Czy gastroskopię wykonuje się w znieczuleniu?

Najczęściej nie ma konieczności wykonywania znieczulenia ogólnego czy sedacji dożylnej i obecności anestezjologa, zdarza się to w wyjątkowych sytuacjach. Standardowym i wystarczającym postępowaniem jest miejscowe znieczulenie gardła roztworem lignokainy. Sedacja/analgosedacja do gastroskopii polega na podaniu dożylnie krótko działającego leku uspokajającego i/lub przeciwbólowego. Jeżeli podawany jest lek usypiający (najczęściej propofol) procedura taka określana jest znieczuleniem ogólnym dożylnym i wymaga obecności anestezjologa. Po badaniu pacjent pozostaje pod ścisłą obserwacją. W przypadku badań wykonywanych w ramach NFZ, płatnik określa dość precyzyjnie sytuacje w których możliwe jest wykonanie badania w znieczuleniu ogólnym.

4. Jakie dodatkowe zabiegi mogą być wykonywane w trakcie gastroskopii?

W trakcie gastroskopii mogą być pobierane wycinki do badania histopatologicznego lub na tzw. test ureazowy (na obecność zakażenia bakterią Helicobacter pylori), można usuwać polipy lub wczesne zmiany nowotworowe, wykonywać rozszerzanie zwężeń (za pomocą balonu lub rozszerzadeł mechanicznych), tamować krwawienie oraz zakładać protezy lub gastrostomię.

5. Kiedy wykonuje się badanie na obecność bakterii Helicobacter pylori?

Badanie na zakażenie H.pylori nie jest wykonywane rutynowo podczas każdej gastroskopii. Wskazanie do tego powinien określić lekarz kierujący na badanie. Czasem decyzja o wykonaniu tego badania jest podejmowana przez lekarza wykonującego gastroskopię, w zależności od stwierdzanych zmian.

6. Czy w trakcie gastroskopii istnieje możliwość przeniesienia zakażenia?

Uważa się, że przeniesienie zakażenia w trakcie gastroskopii jest praktycznie niemożliwe. Gastroskop jest za każdym razem dezynfekowany, a do pobierania wycinków czy usuwania polipów stosowane są sterylne narzędzia.

7. Co zrobić z lekami stosowanymi na stałe, zwłaszcza lekami przeciwkrzepliwymi oraz lekami na cukrzycę?

Należy zawsze poinformować lekarza o stosowanych lekach. Większość przewlekle stosowanych leków należy przyjąć zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami lekarza prowadzącego, popijając minimalną ilością wody. Należy pamiętać, aby koniecznie poinformować lekarza o stosowanych lekach, zwłaszcza o preparatach aspiryny i innych lekach przeciwpłytkowych (klopidogrel, tiklopidyna), lekach przeciwkrzepliwych (acenokumarol, warfaryna, heparyna), lekach przeciwbólowych, insulinie i innych lekach na cukrzycę oraz preparatach żelaza. Należy także koniecznie poinformować o uczuleniu na jakikolwiek lek.

Nie ma potrzeby odstawienia leków przeciwkrzepliwych przed rutynowym badaniem diagnostycznym. Jeżeli przewiduje się wykonywanie zabiegów w trakcie gastroskopii, wówczas zaleca się modyfikację leczenia przeciwkrzepliwego pod nadzorem i po porozumieniu z lekarzem, który takie leczenie zlecił (np. lekarz rodzinny, internista, kardiolog, neurolog).

Modyfikacje dotyczące leczenia cukrzycy w trakcie przygotowania do badania należy także omówić z lekarzem prowadzącym.