tel. (81) 475-88-00 | (81) 464-31-38 | (81) 534-70-90 gastromed@gastromed.pl
Zaznacz stronę

O nas

O firmie

Zakład Opieki Zdrowotnej Gastromed został założony we wrześniu 2001 roku. Organem założycielskim był: Gastro-med W. Danilkiewicz i Partnerzy – Lekarze Spółka Partnerska. Pierwsza siedziba ZOZ mieściła się w Lublinie przy ul. Granicznej 23/10a.

W listopadzie 2004 spółkę partnerską przekształcono w spółkę komandytową. Ówczesna nazwa: „GASTROMED” W. Danilkiewicz i Wspólnicy Spółka Komandytowa.

W dniu 17.10.2005 siedziba spółki i NZOZ została przeniesiona w nowe miejsce na ul. Wallenroda 2F w Lublinie.

We wrześniu 2012 przekształcono spółkę zmieniając komplementariusza, którym został GASTROMED Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

W maju 2013 przenieśliśmy się do nowego budynku zbudowanego specjalnie dla nas przy ul. Onyksowej 10 w Lublinie.

W maju 2014 nastąpiło przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. Po zmianie obecna, pełna nazwa brzmi: GASTROMED Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Nazwa skrócona: GASTROMED Sp. z o.o.

Od dnia 07.08.2014 Gastromed Sp. z o.o. należy do GRUPY SCANMED.

IMG_7534

Od stycznia 2002 ZOZ realizował porady z zakresu gastroenterologii i endoskopii przewodu pokarmowego w ramach kontraktu z Lubelską Regionalną Kasą Chorych, a następnie z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Z uwagi na zwiększającą się z każdym rokiem liczbą pacjentów, po 3 latach działalności w przytulnych, ale małych pomieszczeniach przy ul. Granicznej konieczne okazało się przeniesienie do większych pomieszczeń, co uczyniono w październiku 2005r.

Od roku 2006 w ramach kontraktu z NFZ pracuje poradnia gastroenterologiczna, diabetologiczna, proktologiczna, hepatologiczna oraz pracownia badań endoskopowych gdzie wykonywane są endoskopowe procedury kosztochłonne. Od roku 2007 w ramach kontraktu z NFZ pracuje również Oddział Gastroenterologii Jednego Dnia. Od początku istnienia ZOZ stawialiśmy na dynamiczny rozwój endoskopii przewodu pokarmowego. Osiągamy to przez intensywne szkolenia zespołu endoskopowego, zarówno lekarskiego jak i pielęgniarskiego oraz systematyczne zakupy nowego sprzętu i wdrażanie najnowszych technologii endoskopowych (więcej w zakładce ,,endoskopia XXI wieku”). Warto powiedzieć, że w roku 2009 wykonaliśmy ok 6500 badań endoskopowych i ok. 6000 w roku 2010 co stawia nas zdecydowanie na I miejscu w województwie lubelskim. Stopniowo rozwijaliśmy także inne dyscypliny medyczne w zakresie ambulatoryjnym. W 2014 roku uruchomiliśmy Pracownię Endoskopii Urologicznej.

W marcu 2015 oddaliśmy do użytku Pracownię Diagnostyki Obrazowej wyposażoną w tomograf komputerowy firmy Siemens oraz aparat RTG płucno-kostny. Pod koniec roku rozszerzyliśmy zakres świadczonych usług o Przychodnię Lekarza Rodzinnego.

Obecnie ZOZ GASTROMED znajduje się na ul. Onyksowej 10, a w jego skład wchodzą:

1. Przychodnia, w której działają poradnie:

 • Gastroenterologiczna
 • Proktologiczna
 • Diabetologiczna
 • Dietetyczna
 • Hepatologiczna
 • Chirurgii Naczyń
 • Chirurgii Onkologicznej
 • Chirurgii Ogólnej
 • Endokrynologiczna
 • Chorób metabolicznych
 • Psychologiczna
 • Urologiczna
 • Ortopedyczna
 • Kardiologiczna
 • Ginekologiczna
 • Nefrologiczna
 • Neurologiczna
 • Onkologiczna
 • Medycyny Jamy Ustnej

2. Pracownia Badań Endoskopowych z Pracownią USG

3. Pracownia USG

4. Oddział Gastroenterologii Jednego Dnia

5. Dział Farmacji Szpitalnej

6. Pracownia Cytologii

7. Pracownia Rehabilitacji Krocza

8. Pracownia Stymulatorów Serca

9. Pracownia Endoskopii Urologicznej

10. Pracownia Diagnostyki Obrazowej (tomografia komputerowa i badania RTG)

11. Przychodnia Lekarza Rodzinnego

ZOZ Gastromed czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-19.30, w soboty od 8.00 do 15.00 lub dłużej w zależności od potrzeb. Podobnie pracuje Oddział Gastroenterologii Jednego Dnia.