tel. (81) 475-88-00 | (81) 464-31-38 | (81) 534-70-90 gastromed@gastromed.pl
Zaznacz stronę

Pracownia w Lublinie

Lekarz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
Lek. med. Roman Ciechanek 1530-1900 1100-1700   
Dr n. med. Cezary Czepło 1700-1900 1000-1200
Dr n. med. Wit Cezary Danilkiewicz 1000-1130

800-1000

1200-1500

1600-1800 900-1100 1200-1500
Dr n. med. Jarosław Drabko 1030-1500

800-1000

1300-1700

800-1630  800-1500
Dr n. med. Tomasz Dworzański 1700-1900
Dr n. med. Jarosław Piotr Furtak 1600-1900
Dr n. med. Romuald Grodzieński 815-1500  1000-1400 1130-1730
Dr n. med. Krystyna Kłosowska-Kapica 1200-1500
Dr n. med. Wojciech Kosikowski 1000-1700  800-1100
Lek. med. Ewa Krajewska 1015-1215 1015-1215 1015-1215
Lek. med. Maciej Krzaczek 730-1000 730-1000 730-1000 730-1000 730-1000
 Dr n. med. Cezary Tomasz Łozowski  1445-1830  1300-1830  800-1100
Lek. med. Małgorzata Mazurek 1700-1900
 Dr n. med. Agnieszka Mądro  1430-1700 1500-1700
 Dr n. med. Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz 1400-1500
 Dr. n. med. Jarosław Nazar  1400-1800  830-1500  1015-1500
 Lek. med. Katarzyna Niewęgłowska  1300-1800
 Dr n. med. Beata Prozorow-Król 1700-1900
 Prof. Dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska 1630-1900
 Dr n. med. Mariusz Szczerbiński 1530-1900
 Dr n. med. Janusz Wargocki 1530-1700
 Dr n. med. Antoni Wysokiński  800-1000  1700-1900