tel. (81) 475-88-00 | (81) 464-31-38 | (81) 534-70-90 gastromed@gastromed.pl
Zaznacz stronę

Balon żołądkowy

NOWA METODA LECZENIA OTYŁOŚCI SYSTEM BIB® – WEWNĄTRZŻOŁĄDKOWY BALON Jest to nowa, efektywna metoda leczenia otyłości, której istota polega na uzyskaniu przez pacjenta uczucia pełności po zjedzeniu niewielkiej ilości pokarmu. Zalecana jest przede wszystkim, lecz nie tylko pacjentom, którzy nie osiągnęli efektu stosując typową dietę oraz innych metod np. farmakologicznych ewentualnie metoda może być stosowana jako leczenie wstępne przed zabiegiem chirurgicznym. Metoda jest skuteczna – średni spadek BMI po 6 miesiącach wynosi ok. 24%.

OPIS METODY

balonSystem BIB® (BioEnterics® Intragastric Balloon) jest nie chirurgiczną, nie farmakologiczną metodą leczenia otyłości. Można ją określić jako metodę endoskopową. Istotą metody jest szybkie uzyskanie uczucia wczesnej pełności poprzez zmniejszenie objętości żołądka. Uzyskuje się to poprzez wypełnienie żołądka silikonowym balonem wypełnionym solą fizjologiczną zabarwioną błękitem metylenowym.

Poglądowy rysunek przedstawiono powyżej. Zarówno umieszczenie jak i usunięcie odbywa metodą endoskopową – zabieg zbliżony jest do klasycznej gastroskopii. Metoda jest bezpieczna – nie stwierdzono dotychczas istotnych powikłań.

Należy jednak podkreślić, że długofalowy efekt zależy od zmiany nawyków dietetycznych, w czym opisana metoda znakomicie pomaga.

NZOZ GASTROMED był trzecim ośrodkiem w Polsce, który wprowadził metodę BIB® do swojej oferty. Prowadzimy także szkolenie lekarzy w implantacji i usuwaniu systemu BIB®.

Uwaga: leczenie otyłości metodą BIB® nie jest refundowane przez NFZ, jednak w wybranych, uzasadnionych przypadkach można otrzymać zgodę NFZ na refundację kosztów zabiegu.

Więcej informacji udziela Dr n.med. Wit Cezary Danilkiewicz, kontakt przez rejestrację tel. 81 475-88-00,81 475-88-01 oraz na stronie:

https://www.hammer.pl/pl/4,leczenie-otylosci.html

https://www.orbera.pl/wstep.html