tel. (81) 475-88-00 | (81) 464-31-38 | (81) 534-70-90 gastromed@gastromed.pl
Zaznacz stronę

Leczenie refluksu – zabieg Stretta

CHOROBA REFLUKSOWA

Choroba refluksowa polega na występowaniu patologicznego zarzucania (cofania) treści żołądkowej do przełyku, któremu towarzyszą dokuczliwe objawy (zgaga, bóle w klatce piersiowej, ulewanie z żołądka) i/lub powikłania takie jak: zapalenie przełyku, nawracające infekcje górnych dróg oddechowych. Najczęstszą przyczyną choroby refluksowej jest zaburzenie czynności dolnego zwieracza przełyku – mięśnia, który działa jak zastawka – umożliwia przejście treści pokarmowej z przełyku do żołądka i zapobiega cofaniu treści żołądkowej do przełyku. Aby określić czy Państwa dolegliwości mogą być związane z refluksem niezbędna jest wizyta u gastroenterologa czy chirurga.

LECZENIE

Decyzja o rodzaju leczenia choroby refluksowej często zależy od stanu ogólnego i woli pacjenta.

Modyfikacja trybu życia

Objawy choroby refluksowej mogą ustąpić lub złagodnieć przy pewnych zmianach trybu życia/odżywiania.

– unikanie kawy, alkoholu, palenia tytoniu

– unikanie dużych posiłków w godzinach wieczornych

– spanie z lekkim uniesieniem głowy

– unikanie ostrych, tłustych potraw, cytrusów

Leczenie farmakologiczne

Leki stosowane w chorobie refluksowej powodują ustąpienie dolegliwości, jednak najczęściej muszą być one przyjmowane przez bardzo długi czas.

Najczęściej w leczeniu stosuje się preparaty zmniejszające wydzielanie kwasu solnego w żołądku:

– Inhibitory pompy protonowej

– Blokery receptora H2

Operacje antyrefluksowe

Zabieg operacyjny proponowany pacjentom z chorobą refluksową polega na owinięciu górnej części żołądka wokół dolnego odcinka przełyku, co poprawia funkcjonowanie dolnego zwieracza przełyku. Operację wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, najczęściej metodą laparoskopową. Pobyt w szpitalu trwa ok. 3-4 dni, zaś powrót do pełnej aktywności zajmuje ok. 2-3 tygodni.

Procedura Stretta

Stretta jest skuteczną metodą leczenia, dla pacjentów, którzy preferują endoskopowe zabiegi minimalnie inwazyjne. Zabieg trwa ok. 45- 60 minut i wykonywany w głębokiej sedacji. Powrót do pełnej aktywności jest możliwy już 1-2 dni po zabiegu. Dla pacjentów cierpiących z powodu dolegliwości refluksowych (zgagi), którzy rozważają leczenie zabiegowe, Stretta może być optymalną, minimalnie inwazyjną formą terapii.

ZABIEG STRETTA

Zabieg Stretta jest procedurą minimalnie inwazyjną, która może być wykonana ambulatoryjnie. Zabieg trwa około 60 min. Pacjent jest poddawany sedacji a następnie, po wstępnej kontroli endoskopowej przełyku i żołądka, przez usta do przełyku wprowadzana jest sonda Stretta. Lekarz wykonujący zabieg ustawia sondę Stretta na poziomie dolnego zwieracza przełyku. W tej okolicy na kilku poziomach uwalniana jest energia wysokiej częstotliwości, która aplikowana jest do warstwy mięśniowej przy pomocy specjalnych elektrod igłowych. Efektem zabiegu jest przebudowa struktury mięśni stanowiących barierę antyrefluksową oraz poprawa ich funkcji (zmniejszenie częstości przejściowych relaksacji, które stanowią jedną z głównych przyczyn refluksu). Obserwacje kliniczne wykazały, że zabieg Stretta powoduje zmniejszenie dolegliwości, mniejszą ekspozycję przełyku na treść kwaśną oraz odstawienie lub istotne zmniejszenie zapotrzebowania na leki.

Technologia

W zabiegu Stretta wykorzystywane są właściwości energii o wysokiej częstotliwości (częstości fal radiowych – radiofrequency energy – RF), które są szeroko stosowane w medycynie – m.in. w kardiologii do leczenia zaburzeń rytmu serca, w urologii do leczenia przerostu prostaty, czy w chirurgii ogólnej do cięcia i koagulacji tkanek. W USA w roku 2000 procedura Stretta uzyskała akceptację do leczenia pacjentów z chorobą refluksową.

Tkanka poddana efektowi ocieplenia w wyniku działania energii RF reaguje skurczem. Skurcz taki ma miejsce bezpośrednio w czasie zabiegu, zaś przebudowa struktury mięśni trwa w czasie gojenia tkanki w ciągu następnych 6-12 miesięcy. Objawy refluksu mogą się utrzymywać jeszcze przez kilka tygodni po zabiegu a pacjent może wymagać kontynuacji farmakoterapii.

stretta ryc 2

WYNIKI LECZENIA

W badaniach klinicznych oceniających metodę Stretta ponad 75% pacjentów pozytywnie odpowiedziało na leczenia tą metodą. Obserwacje wykazały znaczącą poprawę w zakresie zmniejszenia dolegliwości refluksowych, satysfakcji pacjentów i jakości życia. W wielu przypadkach po zabiegu Stretta pacjenci odstawili lub istotnie zmniejszyli przyjmowanie leków i był to efekt długotrwały. Działania niepożądane po zabiegu Stretta były mniej istotne w porównaniu z leczeniem operacyjnym zaś pacjenci, którzy nie uzyskali korzyści po tym leczeniu mogli zdecydować się na operację w późniejszym terminie.

BEZPIECZEŃSTWO

Wskazania do zastosowania: System Stretta jest przeznaczony do stosowania w leczeniu choroby refluksowej przełyku (GERD).

Przeciwwskazania: Nie są znane całkowite przeciwwskazania do zastosowania energii RF u ludzi. Zastosowanie systemu Stretta jest niewskazane o ile w ocenie lekarza procedura wykorzystująca energię RF mogłaby nieść ryzyko powikłań dla pacjenta. System Stretta może być niewskazany u pacjentów poniżej 18 roku życia; kobiet w ciąży, przy braku potwierdzenia choroby refluksowej, przy współistniejącej, dużej (> 2 cm) przepuklinie wślizgowej, w achalazji czy niekomplentej relaksacji dolnego zwieracza przełyku.

System Stretta nie był dokładnie zbadany u następujących grup pacjentów z chorobą refluksową: pacjenci z prawidłowym wynikiem 24-godz. pH-metrii; pacjenci z typowymi dolegliwościami refluksowymi, którzy zupełnie nie reagują na właściwe leczenie farmakologiczne, pacjenci z przełykiem Barrett’a; pacjenci z dysfagią, aktywnym zapaleniem refluksowym przełyku III lub IV st. wg Savary; pacjenci z ryzykiem zapalenia wsierdzia (wypadania zastawki mitralnej, po wymianie zastawki i in.); pacjenci z nie leczonym lub niestabilnym nadciśnieniem, cukrzycą, chorobą serca, pacjenci poddawani terapii sterydami, lekami immunosupresyjnymi, lub z rozrusznikiem serca; pacjenci z koagulopatią lub w trakcie leczenia przeciwkrzepliwego.

OSTRZEŻENIE: Do rzadkich powikłań, które potencjalnie mogą wiązać się z zabiegiem Stretta należą: przejściowe krwawienie, wzdęcia; przejściowy ból w klatce piersiowej; przejściowe trudności z odbijaniem; przejściowa dysfagia; przejściowy dyskomfort w nadbrzuszu; naddarcie śluzówki przełyku; przemijająca gorączka; perforacja; zapalenie gardła; wymioty – przemijające lecz zwiększające ryzyko uszkodzenia lub krwawienia z przełyku. W razie wystąpienia wymiotów należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Nadmierne wymioty mogą prowadzić do perforacji i poważnych powikłań zagrażających życiu.

stretta_ryc 1