Endoskopia kapsułkowa Lublin, Gastromed

Endoskopia XXI wieku – Endoskopia kapsułkowa

Usługa świadczona komercyjnie. Endoskopia kapsułkowa jest nowym, rewolucyjnym badaniem nieinwazyjnym jelita cienkiego. W niedługim czasie dostępne będą wersje do badań przełyku i jelita grubego. Jest badaniem bezpiecznym, dobrze tolerowanym przez pacjentów, można je wykonać ambulatoryjnie u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat. W trakcie badania pacjent może kontynuować swoją zwykłą codzienną aktywność. Badanie […]

Enteroskopia dwubalonowa Lublin, Gastromed

Enteroskopia dwubalonowa

Usługa świadczona komercyjnie. Enteroskopia dwubalonowa (enteroskopia „push and pull”, ang. DBE – double-balloon enteroscopy) to nowoczesna i wysokospecjalistyczna technika endoskopowa znajdująca zastosowanie przede wszystkim w badaniu jelita cienkiego. Została wprowadzona przez Hironori Yamamoto w 2001 roku. Jest pierwszą diagnostyczną techniką stosowaną w gastroenterologii, która umożliwia uzyskanie obrazu całego przewodu pokarmowego (w tym jelita cienkiego) w […]

Gastroskopia u Pacjentów ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka żołądka

Usługi świadczone wyłącznie komercyjnie. WAŻNA INFORMACJA Wszystkie badania z wyjątkiem gastroskopii przeznosowej wykonywane są w naszym środku w analgosedacji, w związku z tym zalecamy zgłaszanie się na nie w asyście osoby towarzyszącej. Jednocześnie przypominamy, że prowadzenie samochodu po takim znieczuleniu nie jest możliwe przez kilka godzin po podaniu leków. 7 godzin przed badaniem nie można […]

ogólne znieczulenie lubiln, gastromed, pacjentka leżąca pod narkozą

Znieczulenie ogólne – ŚPIĘ I NIC NIE CZUJĘ

Znieczulenie ogólne – badania endoskopowe, np. gastroskopię i kolonoskopię można wykonać w płytkim znieczuleniu ogólnym pod nadzorem lekarza anestezjologa. Przebieg znieczulenia: przed rozpoczęciem badania, po podaniu przez lekarza Anestezjologa dożylnego środka znieczulającego, Pacjent zasypia na kilkanaście minut i budzi się bezpośrednio po zakończeniu badania. Znieczulenie to nie wymaga intubacji, Pacjent oddycha samodzielnie. Badanie w znieczuleniu […]

Badanie ECPW Lublin, Gastromed, trzustka, Grupa Scanmed

Badanie ECPW – endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia

Usługa świadczona w ramach kontraktu NFZ oraz komercyjnie. ECPW to skrót od endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (skrót angielski to ERCP). Jest to metoda diagnostyczna łącząca w sobie techniki endoskopowe i rentgenowskie. To jedna z najbardziej skutecznych metod diagnozowania schorzeń dróg żółciowych i przewodów trzustkowych oraz trzustki. Często jest łączona z jednoczasowym zabiegiem usuwającym napotkany problem. Podczas […]

Skip to content