Badanie ECPW Lublin, Gastromed, trzustka, Grupa Scanmed

Badanie ECPW – endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia

Opis zabiegu i inne ważne informacje

Usługa świadczona w ramach kontraktu NFZ oraz komercyjnie.

ECPW to skrót od endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (skrót angielski to ERCP). Jest to metoda diagnostyczna łącząca w sobie techniki endoskopowe i rentgenowskie. To jedna z najbardziej skutecznych metod diagnozowania schorzeń dróg żółciowych i przewodów trzustkowych oraz trzustki. Często jest łączona z jednoczasowym zabiegiem usuwającym napotkany problem. Podczas ECPW można mianowicie usuwać kamienie z dróg żółciowych i trzustkowych, można za jej pomocą zakładać protezy (stenty) do przewodów żółciowych i trzustkowych lub wymieniać je na nowe, poszerzać drogi żółciowe lub pobierać wycinki do dalszych badań histopatologicznych. ECPW pozwala w wielu przypadkach uniknąć ryzykownego zabiegu chirurgicznego.

Objawy, które najczęściej skłaniają lekarza do podjęcia decyzji o konieczności wykonania ECPW, to żółtaczka i bóle brzucha sugerujące przeszkodę w odpływie żółci, kamienie w przewodach trzustkowych i żółciowych (kamica przewodowa), stany zapalne trzustki, zmiany w narządach sąsiadujących z drogami żółciowymi oraz guz trzustki.

Jak przygotować się do badania ECPW?

UWAGA !

Każdy Pacjent potencjalnie wymagający ECPW musi być wcześniej skonsultowany przez lekarza wykonującego zabieg w Gastromedzie - dr n. med. Antoni Wysokiński. To ten lekarz potwierdza wskazania do zabiegu i decyduje o możliwości jego bezpiecznego wykonania w ramach naszej Pracowni Endoskopowej.

Pacjent powinien zgłosić się na ECPW na czczo. Przed wykonaniem ECPW wymagane są badania takie jak morfologia krwi, badanie układu krzepnięcia, stężeń elektrolitów we krwi oraz oznaczenie poziomu hormonów tarczycy. Lekarz może dodatkowo zlecić oznaczenie grupy krwi, aktywność amylazy, stężenie mocznika oraz wykonanie EKG.

W przypadku Pacjentów przyjmujących insulinę powinni oni pominąć jej dawkę przed wykonaniem badania ECPW. Podobnie jest z lekami przeciwzakrzepowymi, preparatami zawierającymi kwas salicylowy, klopidogrel lub tiklopidynę - wskazana konsultacja z lekarzem co do czasu odstawienia leków oraz ewentualnej zastępczej terapii heparyną.

Możliwe powikłania po ECPW

ECPW jest zabiegiem inwazyjnym, ale wykonywany przez doświadczonego lekarza nie powinien prowadzić do żadnych powikłań. Niemniej jednak w niektórych przypadkach mogą pojawić się objawy łagodnego zapalenia trzustki (bardzo rzadko poważnego) lub przewodów żółciowych. Bardzo rzadko może też dojść do krwawienia i przedziurawienia przewodu pokarmowego.
ECPW przeprowadzane jest w znieczuleniu, mogą zatem też pojawić się działania niepożądane związane z podaniem znieczulenia.

Jak należy zachować się po ECPW?

Po ECPW Pacjent zazwyczaj pozostaje w Gastromedzie przez kilka godzin celem obserwacji. W tym czasie podawane są kroplówki celem nawodnienia pacjenta i ewentualnego łagodzenia bólów. Zazwyczaj Pacjent jest wypisywany do domu w tym samym dniu i wtedy nie wolno mu prowadzić pojazdów mechanicznych, a w domu konieczna jest opieka.

W razie konieczności może przebywać w Gastromedzie do następnego dnia. Po zabiegu Pacjent powinien być na czczo przez 24 godziny. W razie wystąpienia w domu niepokojących objawów takich jak silne bóle brzucha, wymioty, krew w stolcu lub czarny stolec, należy niezwłocznie zgłosić je lekarzowi i wezwać pogotowie.

Twój Lekarz

dr n. med. Antoni Wysokiński

Umów się na wizytę

81 534 70 90

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-99755100-1', 'auto');ga('send', 'pageview');</script>

Post Author: Gastromed