Twój pomysł, europejskie pieniądze

 

Loga dotacja

 

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”

Punkty informacyjne zlokalizowane na terenie Województwa Lubelskiego:

* LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Punkt informacyjny LAWP (81) 46 23 831, (81) 46 23 812,

www.lawp.lubelskie.pl

* ODDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b

www.feu.lubelskie.pl

Projekt: „Wzrost konkurencyjności placówki medycznej Gastromed poprzez wdrożenie innowacyjności procesowej i produktowej”

realizowany przez: Gastromed Sp. z o.o. , 20-582 Lublin ul. Onyksowa 10

W ramach projektu zakupiono m.in.:

– zestaw do cystoskopii

– zestaw do wideoendoskopii

– system magnetycznego pozycjonowania kolonoskopu SCOPEGUIDE

– aparat do znieczulania

– videoendoskop dwukanałowy 1 szt.;

– duodenoskop 1 szt.;

W wyniku realizacji niniejszego projektu do oferty usługowej zostały dodane następujące zabiegi/usługi:

– zabiegi diagnostyczno – terapeutyczne na drogach żółciowych i trzustkowych,

– diagnostyka i leczenie urologiczne

Całkowita wartość projektu : 1 399 999,99

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 699999,99

Loga dotacja

 

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”

“WDROŻENIE INNOWACJI PROCESOWEJ PODSTAWĄ ZAPEWNIENIA KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI OFERTOWEJ SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA MEDYCZNEGO GASTROMED”

W. Danilkiewicz i Wspólnicy Spółka Komandytowa

ul. Konrada Wallenroda 2F

20-607 Lublin

W ramach projektu zakupiono:

– diatermie chirurgiczną z przystawką argonową i nożem wodnym

– aparat USG z elastografią

– zestaw do wideoendoskopii obejmujący procesor wizyjny High Definition, 2 wideoechoendoskopy: radialny i linearny (sektorowy i liniowy), wideogastroskop, wideokolonoskop, monitor i wózek endoskopowy

– zestaw do enteroskopii obejmujący procesor obrazu, videoendoskop i pompę do enteroskopu

– ramie C

W wyniku realizacji niniejszego projektu do oferty usługowej zostały dodane 3 nowe rodzaje zabiegów endoskopowych:

– zabieg ESD

– enteroskopia dwubalonowa

– elastografia ultrasonograficzna

Całkowita wartość projektu : 1 988 060,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 999 994,18 zł

Strony internetowe informujące o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego:

Numery telefonów do punktów informacyjnych zlokalizowanych na terenie Województwa Lubelskiego oraz instytucji zajmujących się naborem  wniosków:

  • Łukasz Byra

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

tel. 81 44 16 750, 0  800 888 776 (Bezpłatna infolinia)

  • PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie

Maciej Surma, Magdalena Nadolska, Katarzyna Teodorowicz

Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm

tel. 82 56 30 208

  • PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej

Jarosław Makarewicz, Agata Jaroszewicz

ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska

tel. 83 34 35 844

  • PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu

Katarzyna Zawiślak, Zofia Matwij

ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość

tel. 84 63 80 267

  • PUNKT INFORMACYJNY w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (dla przedsiębiorców)

Dorota Babska, Norbert Kisiel

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

tel. 81 46 23 831, 81 46 23 812

  • PUNKT INFORMACYJNY Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich

Magdalena Sulowska, Mateusz Roczkowski

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

tel. 81 44 16 864, 81 44 16 865, INFOLINIA: 0 800 175 151

Adresy korespondencyjne:

  • LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Punkt informacyjny LAWP (81) 46 23 831, (81)46 23 812,

www.lawp.lubelskie.pl

  • ODDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b

www.feu.lubelskie.pl

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‘create’, ‘UA-99755100-1’, ‘auto’);ga(‘send’, ‘pageview’);</script>