Dr Marcin Kubiak i poradnia w Gastromedzie, NFZ

Poradnia chirurgiczno-onkologiczna

Usługi świadczymy BEZPŁATNIE w ramach kontraktu NFZ (potrzebne skierowanie) oraz komercyjnie. Poradnia ma charakter konsultacyjny lecz ma również szerokie możliwości diagnostyczne w postaci dostępu do badań laboratoryjnych, USG, EUS i badań obrazowych także realizowanych w ramach szybkiej diagnostyki nowotworowej DILO. Umożliwia to rozpoznanie i kwalifikację do leczenia chirurgicznego lub skojarzonego chorób nowotworowych układu pokarmowego i […]

Skip to content