Polityka Prywatności

Dane administratora danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Scanmed S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana Okrzei 1a, 03-715 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000298171, NIP: 675-12-09-442, REGON: 351618159. Dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz inspektora […]

Skip to content