TRUS Lublin, TRUS badanie Lublin, ZOZ Gastromed Lublin, Grupa Scanmed, pacjent i model układu moczowego

TRUS Lublin

TRUS czyli USG przezodbytnicze (transrektalne) gruczołu krokowego. Badania TRUS wykonywane są w Gastromed Lublin zarówno w oparciu o finansowanie z NFZ (bezpłatnie dla Pacjentów), jak i komercyjnie. USG przezodbytnicze (transrektalne) gruczołu krokowego (TRUS) to specjalistyczne badanie ultrasonograficzne wykonywane w krajowych realiach głównie przez wykwalifikowanych w tej umiejętności urologów. Ocenę gruczołu krokowego wykonuje się przez ścianę […]

Skip to content