Wczesne wykrywanie raka prostaty a PSA, ZOZ Gastromed Lublin, Grupa Scanmed, grafika ukazująca nowotwór stercza

Wczesne wykrywanie raka prostaty a PSA

Mężczyźni świadomi korzyści i zagrożeń wynikających z badań przesiewowych, którzy oczekują wczesnej diagnozy, powinni być poddani badaniu DRE (badanie palcem przezondbytnicze) i oznaczeniu PSA (badanie wykonywane z krwi). Zastosowanie samego DRE w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej charakteryzuje się niską czułością i swoistością. Dlatego też badanie to nie może być badaniem wykluczającym PCa (raka prostaty).

W profilaktyce raka stercza coraz więcej zwolenników ma strategia dostosowana do ryzyka, oparta na początkowym stężeniu PSA oznaczanym w 40 roku życia. W zależności od poziomu PSA tworzone są 3 grupy ryzyka. Osoby nie zagrożone z początkowym PSA < 1 ng/ml w wieku 40 lat i PSA < 2 ng/ml w wieku 60 lat i negatywnym wywiadem rodzinnym mogą być kontrolowane rzadziej czyli np. co 5-8 lat. Pacjenci z PSA powyżej 3 ng/ml po potwierdzeniu wyniku (ponowne oznaczenie PSA) powinni być poddani dalszej diagnostyce. 40-latkowie z PSA między 1 a 3 ng/ml i 60-latkowie z wynikiem między 2 a 3 ng/ml powinni być kontrolowani co 2 lata. Taka strategia może obniżyć koszty związane z masowym testowaniem PSA bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo związane z wczesnym wykryciem raka prostaty.

UMÓW WIZYTĘ w Gastromedzie, zapraszamy do rejestracji online. Tutaj znajdziesz link do rejestracji internetowej > https://gastromed.pl/rejestracja-online/

Post Author: Gastromed