Kolonoskopia

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Badanie, które Państwu proponujemy wymagać będzie Państwa zgody. Aby tę decyzję ułatwić informujemy w tej ulotce oraz w rozmowie wyjaśniającej o rodzaju, znaczeniu i ewentualnych powikłaniach planowanego badania.

DLACZEGO PROPONUJEMY PAŃSTWU TO BADANIE?

Na podstawie wykonanych dotychczas badań oraz wywiadu lekarskiego podejrzewamy u Państwa istnienie zmian chorobowych w obrębie jelita grubego. W celu dokładnego określenia tych zmian lub wykluczenia ich istnienia, przed ewentualną terapią należy wykonać badania diagnostyczne. Istnieją dwa sposoby badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego poprzez:

  1. Endoskopową ocenę jelita grubego bądź
  2. Radiologiczną ocenę za pomocą środka kontrastowego wprowadzanego doodbytniczo.

Zastosowanie techniki endoskopowej najczęściej nie wywołuje dolegliwości bólowych lub są one niewielkie (w niektórych przypadkach decyzję o podaniu środka znieczulającego podejmuje się w trakcie badania), a sama ocena jelita jest znacznie dokładniejsza niż przy badaniu metodą radiologiczną. W znacznym stopniu eliminuje także możliwość pominięcia zmian chorobowych. Nie bez znaczenia jest możliwość łączenia badania diagnostycznego (kolonoskopii) z ewentualnym równoczesnym zabiegiem terapeutycznym np. usunięciem polipów, w razie wykrycia tego typu zmian. Możliwe jest pobieranie specjalnymi szczypczykami fragmentów zmienionej chorobowo błony śluzowej do badania histopatologicznego. W badaniu metodą radiologiczną nie ma takiej możliwości ani też łączenia diagnostyki i terapii.

SPRZĘT MEDYCZNY POTRZEBNY DO KOLONOSKOPII

Do badania całego jelita grubego, czyli dolnego odcinka przewodu pokarmowego służy wideokolonoskop, dzięki któremu lekarz ogląda przewód pokarmowy pacjenta na monitorze. Wideokolonoskop jest dezynfekowany przed każdym badaniem zgodnie ze specjalną procedurą w urządzeniach do tego przeznaczonych. Wszystkie narzędzia endoskopowe służące do badań diagnostycznych oraz zabiegów terapeutycznych są sterylizowane. Oba te czynniki zapewniają bezpieczeństwo pacjenta zabezpieczając go przed zakażeniem.

PRZEPROWADZENIE BADANIA

Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu, polegającym na oczyszczeniu jelita z resztek pokarmowych, najczęściej za pomocą doustnie podanych środków przeczyszczających, wspomaganych przez wlewy lub wlewki doodbytnicze. Przygotowanie rozpoczyna się w przeddzień zabiegu, kiedy chory musi zrezygnować z jedzenia i picia innych płynów niż służące do oczyszczenia jelita. W rzadkich przypadkach, ze względu na stan ogólny pacjenta uniemożliwiający tego typu przygotowanie, oczyszczanie jelita polega na kilkudniowej głodówce połączonej z licznymi, doodbytniczymi wlewami czyszczącymi.
Samo badanie wykonywane jest przy zastosowaniu giętkiego kolonoskopu, który wprowadza się przez odbyt do jelita grubego. Zabieg może być okresami bolesny stąd możliwość zastosowania znieczulenia dożylnego w trakcie jego trwania. Ewentualny ból trzeba odróżniać od stale występującego wzdęcia wynikającego z podawania powietrza do światła jelita w celu jego pełnej oceny. Każdy epizod bólu należy zgłosić lekarzowi, a jego stałe utrzymywanie się może być wskazaniem do odstąpienia od dalszej oceny jelita. Pobieranie wycinków podczas badania jest całkowicie bezbolesne. Oglądanie wnętrza dolnego odcinka przewodu pokarmowego trwa zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu minut i jest uzależnione od stopnia przygotowania jelita oraz od budowy anatomicznej wnętrza ciała pacjenta.

MOŻLIWE POWIKŁANIA

Powodzenie badania i pełne bezpieczeństwo nie mogą być zagwarantowane przez żadnego lekarza. Powikłania zdarzają się jednak niezmiernie rzadko (0.35%). Należą do nich: przedziurawienie (perforacja) ściany dolnego odcinka przewodu pokarmowego (0.14 – 0.18%), krwawienie (0.008%), które zwykle wymagają natychmiastowej interwencji endoskopowej lub, w śladowym odsetku, pilnego leczenia operacyjnego. Opisywane były także pojedyncze przypadki odruchowego zatrzymania akcji serca. Śmiertelność z tych powodów jest niezmiernie rzadka. Aby ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo krwawienia i przedziurawienia (perforacji) jelita oraz zmniejszyć ryzyko związane z podawaniem środków znieczulających, prosimy o zgłoszenie lekarzowi wszystkich pozytywnych odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy istnieje u Państwa zwiększona skłonność do krwawień, szczególnie po drobnych skaleczeniach, po usunięciu zębów, bądź skłonność do powstawania sińców po niewielkich urazach mechanicznych?
  2. Czy występowały u Państwa objawy uczulenia na leki?
  3. Czy pobierają Państwo leki wpływające na krzepliwość krwi (np. aspiryna, dikumarol itp.)?

POSTĘPOWANIE PO BADANIU

W przypadku zastosowania znieczulenia nie wolno jeść ani pić przez okres 2 godzin po zabiegu. Również tego dnia, po zastosowaniu znieczulenia, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych. Proszę informować swojego lekarza, jeśli w ciągu kilku godzin po badaniu będziecie Państwo odczuwać silne bóle jamy brzusznej, albo zaobserwujecie krew w stolcu. Również wystąpienie innych, niejasnych dla Państwa objawów, należy zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi. Proszę pytać, jeśli czegoś Państwo nie zrozumieliście, albo jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat opisanego badania, wymienionych powikłaniach bądź innych nurtujących problemach związanych z proponowanym badaniem.

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Analytics –>
<script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-113635376-1″></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag(‚js’, new Date());

gtag(‚config’, ‚UA-113635376-1’);
</script>

Polub nas, rekomenduj, udostępniaj znajomym