MODUŁ I – Diagnostyka zaburzeń mikcji u kobiet

logotypbusiness-561388_1920

medicos

 

Szkolenie odbywa się pod patronatem firmy + PHARMA POLSKA SP. Z O.O.

Moduł I: Diagnostyka zaburzeń mikcji u kobiet

Termin: 3-5 czerwiec 2013r

Liczba kursantów 25

Kadra szkoleniowa

Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger

Instruktorzy i wykładowcy:

dr n. med. Lidia Skobejko-Włodarska

dr n. med. Radosław Starownik

dr n. med. Michał Bogusiewicz

dr n. med. Katarzyna Jankiewicz

dr n. med. Maciej Kisiel

lek. med. Paweł Szalecki

mgr Jan Namysł

Dzień I

Godzina 12.00

Wykłady

1. Metody oceny zaburzeń mikcji u kobiet. Ocena statyki narządu rodnego i czynności mięśni dna miednicy – rola badania fizykalnego – Tomasz Rechberger

2. Rola USG w diagnostyce zaburzeń mikcji u kobiet – Michał Bogusiewicz

3. Podstawy wykonywania badania urodynamicznego. Wyposażenie pracowni, sprzęt, przygotowanie do badania, wskazania do badania u kobiet, rola pielęgniarki i lekarza – Radosław Starownik

Godzina 13.00

Zajęcia praktyczne z instruktorami

1. Ocena statyki narządu rodnego i czynności mięśni dna miednicy – badanie ginekologiczne dla urologów, próby kaszlowe i wysiłkowe, ocena położenia szyi pęcherza za pomocą USG,

2. Wykonywanie badań urodynamicznych w grupach 5 osobowych (20 badań dziennie) z omówieniem badania na żywo przez instruktora.

Godzina 17.00

Omówienie przypadków, dyskusja

Dzień II

Godzina 9.30

Wykłady

1. Nietrzymanie moczu u kobiet-definicja, przyczyny, epidemiologia. Jak i kto powinien diagnozować? – Radosław Starownik

2. Pęcherz nadreaktywny – definicja, przyczyny, epidemiologia. Jak i kto powinien diagnozować? – Lidia Skobejko-Włodarska

3. Rola mięśni dna miednicy w kontynencji. Nowoczesne metody oceny stanu mięśni dna miednicy – EMG oraz inne testy ,,sprzętowe”. Jak wykonywać i interpretować wyniki?- Jan Namysł

Godzina 10.30

Zajęcia praktyczne z instruktorami

1. Ocena statyki narządu rodnego i czynności mięśni dna miednicy – badanie ginekologiczne dla urologów, próby kaszlowe i wysiłkowe, ocena położenia szyi pęcherza za pomocą USG.

2. Ocena stanu czynnościowego mięśni dna miednicy za pomocą EMG.

3. Wykonywanie badań urodynamicznych w grupach 5 osobowych (20 badań dziennie) z omówieniem badania na żywo przez instruktora.

Godzina 16.00

Omówienie przypadków, dyskusja

Dzień III

Godzina 9.30

Wykłady

1. Badanie urodynamiczne – Tips &Tricks. Jak ułatwić sobie badanie? Jak zmniejszyć koszty badania? – Maciej Kisiel

2. Pułapki i artefakty w trakcie badania oraz w interpretacji wyniku – Maciej Kisiel

Godzina 10.30

Zajęcia praktyczne z instruktorami

1. Ocena statyki narządu rodnego i czynności mięśni dna miednicy – badanie ginekologiczne dla urologów, próby kaszlowe i wysiłkowe, ocena położenia szyi pęcherza za pomocą USG.

2. Ocena stanu czynnościowego mięśni dna miednicy za pomocą EMG

3. Wykonywanie badań urodynamicznych w grupach 5 osobowych ( 20 badań dziennie) z omówieniem badania na żywo przez instruktora.

Godzina 16.00

Omówienie przypadków, dyskusja

Zakończenie kursu

Uczestnicy kursu otrzymają 12 pkt. szkoleniowych w systemie CME-CPD (EU-ACME) oraz 22 pkt. edukacyjne w systemie szkolenia ustawicznego lekarzy.

WAŻNE: W tym terminie brak miejsc szkoleniowych. Proszę obserwować naszą stronę. Kursy będą powtarzane.

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‘create’, ‘UA-99755100-1’, ‘auto’);ga(‘send’, ‘pageview’);</script>