Wczesne wykrywanie raka prostaty a PSA, ZOZ Gastromed Lublin, Grupa Scanmed, grafika ukazująca nowotwór stercza

Wczesne wykrywanie raka prostaty a PSA

Mężczyźni świadomi korzyści i zagrożeń wynikających z badań przesiewowych, którzy oczekują wczesnej diagnozy, powinni być poddani badaniu DRE (badanie palcem przezondbytnicze) i oznaczeniu PSA (badanie wykonywane z krwi). Zastosowanie samego DRE w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej charakteryzuje się niską czułością i swoistością. Dlatego też badanie to nie może być badaniem wykluczającym PCa (raka prostaty). W […]

Skip to content