Gastroskopia Lublin - badanie, na zdjęciu puchar, zwycięstwo, ZOZ Gastromed Lublin, Grupa Scanmed

Gastroskopia Lublin – Pacjenci potwierdzają, że wysoki poziom usług i opieki zaspokaja ich wszystkie oczekiwania oraz potrzeby

Opis zabiegu i inne ważne informacje

Usługi w ramach NFZ oraz świadczone komercyjnie / Gastroskopia Lublin

Badanie, które Państwu proponujemy wymagać będzie Państwa zgody. Aby tę decyzję ułatwić informujemy na tej stronie oraz w rozmowie wyjaśniającej o rodzaju, znaczeniu i ewentualnych powikłaniach planowanego badania.

DLACZEGO PROPONUJEMY PAŃSTWU TO BADANIE?

Na podstawie przeprowadzonego do tej pory badania lekarskiego (wywiad i badanie fizykalne) oraz ewentualnych badań dodatkowych (np. rentgenowskich) istnieje u Państwa podejrzenie choroby w zakresie przełyku, żołądka lub dwunastnicy. Gastroskopia jest najskuteczniejszą metodą diagnostyczną dla oceny wymienionych części przewodu pokarmowego. Dodatkowo w razie potrzeby istnieje możliwość pobrania wycinków celem stwierdzenia obecności bakterii Helicobacter pylori (odpowiedzialnej za nawroty choroby wrzodowej) lub też oceny mikroskopowej w przypadku stwierdzenia wrzodu żołądka, polipa lub innych zmian. Ma to zasadnicze znaczenie dla wyboru późniejszych metod leczenia. Nie ma obecnie innego badania o podobnych możliwościach diagnostycznych. / Gastroskopia Lublin

BADANIE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM – „ŚPIĘ I NIC NIE CZUJĘ”

Badania endoskopowe – np. gastroskopię i kolonoskopię można wykonać w płytkim znieczuleniu ogólnym pod nadzorem lekarza anestezjologa.

Przebieg znieczulenia:
Przed rozpoczęciem badania, po podaniu przez lekarza Anestezjologa dożylnego środka znieczulającego, Pacjent zasypia na kilkanaście minut i budzi się bezpośrednio po zakończeniu badania. Znieczulenie to nie wymaga intubacji, Pacjent oddycha samodzielnie.

Badanie w znieczuleniu ogólnym to absolutny komfort psychofizyczny. Pacjent śpi, a więc nie odczuwa przykrych doznań bólowych i emocjonalnych.

Dwie godziny po badaniu, Pacjent jest gotowy do wyjścia do domu w obecności osoby towarzyszącej.

SPRZĘT MEDYCZNY POTRZEBNY DO GASTROSKOPII / Gastroskopia Lublin

Sprzęt medyczny służący do wykonywania badań przewodu pokarmowego nazywamy endoskopem. Do badania górnego odcinka przewodu pokarmowego czyli dwunastnicy (początkowy odcinek jelita cienkiego), żołądka oraz przełyku służy wideogastroskop. Podczas badania lekarz wraz z zespołem oglądają obraz na monitorze. Aparaty są dezynfekowane przed każdym badaniem, zgodnie ze specjalną procedurą, w urządzeniach do tego przeznaczonych. Wszystkie narzędzia endoskopowe służące do badań diagnostycznych oraz zabiegów terapeutycznych są sterylizowane. Oba te czynniki zapewniają bezpieczeństwo pacjenta zabezpieczając go przed zakażeniem. / Gastroskopia Lublin

PRZEPROWADZENIE BADANIA / Gastroskopia Lublin

Badanie jest przeprowadzane zwykle w pozycji leżącej na lewym boku. Przed badaniem należy usunąć ewentualne protezy zębowe. Po miejscowym znieczuleniu gardła za pomocą lignokainy w aerozolu (wykonuje się je jedynie w sporadycznych przypadkach) lekarz zakłada plastikowy ustnik między górne a dolne zęby celem ochrony delikatnego aparatu przed przegryzieniem. Następnie wprowadza do jamy ustnej i gardła endoskop średnicy około 1 cm, prosząc jednocześnie o połykanie sondy aparatu. Ten moment może być nieprzyjemny, wymaga więc współpracy z lekarzem wykonującym badanie. Oglądanie wnętrza przewodu pokarmowego trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut i jest tylko nieco nieprzyjemne ale praktycznie bezbolesne. W przypadku znalezienia przez lekarza podczas badania miejsc zmienionych chorobowo może zaistnieć potrzeba pobrania wycinków błony śluzowej (biopsja) do badania histopatologicznego. Metoda ta ma zasadnicze znaczenie dla wyboru późniejszych sposobów leczenia (podobnie jak w przypadku poszukiwania obecności bakterii Helicobacter pylori). Pobieranie wycinków błony śluzowej jest całkowicie bezbolesne / Gastroskopia Lublin.

MOŻLIWE POWIKŁANIA / Gastroskopia Lublin

Powikłania gastroskopii zdarzają się niezwykle rzadko. Niemniej jednak powodzenia tego badania, jak również jego absolutnego bezpieczeństwa nie jest w stanie zagwarantować żaden lekarz. Wyjątkowo może się zdarzyć przedziurawienie (czyli perforacja) ściany przewodu pokarmowego (zwłaszcza przełyku w około 0.05% badań). Niekiedy może dojść do krwawienia, na przykład po pobraniu wycinków. Powikłania takie zwykle wymagają interwencji endoskopowej lub, w śladowym odsetku pilnego leczenia operacyjnego. Bardzo rzadko dochodzi do objawów ze strony innych układów i narządów, jak zaostrzenie choroby wieńcowej, atak astmy lub padaczki, nawet zatrzymanie akcji serca. Aby ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo krwawienia, jak również zmniejszyć ryzyko związane z podawaniem środków znieczulających, prosimy o zgłoszenie lekarzowi wszystkich pozytywnych odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy istnieje u Państwa zwiększona skłonność do krwawień, szczególnie po drobnych skaleczeniach, po usunięciu zębów, bądź skłonność do powstawania sińców po niewielkich urazach mechanicznych?
  2. Czy występowały u Państwa objawy uczulenia na leki?
  3. Czy pobierają Państwo leki wpływające na krzepliwość krwi (np. aspiryna, acenokumarol, Plavix, itp.)? / Gastroskopia Lublin

POSTĘPOWANIE PO BADANIU / Gastroskopia Lublin

W przypadku zastosowania miejscowego znieczulenia gardła nie wolno jeść ani pić przez okres 2 godzin po badaniu. Proszę informować swojego lekarza, jeśli w ciągu kilku godzin po badaniu będziecie Państwo odczuwać silne bóle jamy brzusznej, albo zaobserwujecie czarny stolec. Również wystąpienie innych, niejasnych dla Państwa objawów, należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi. Proszę pytać, jeśli czegoś Państwo nie zrozumieliście, albo jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat opisanego badania, wymienionych powikłaniach bądź innych nurtujących problemach związanych z proponowanym badaniem. / Gastroskopia Lublin

Twoi Lekarze

Lek. med. Roman Ciechanek
Dr n. med. Cezary Czepło
Dr n. med. Wit Cezary Danilkiewicz
Dr n. med. Tomasz Dworzański

Umów się na wizytę

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30-19:00
7:30-19:00
7:30-19:00
7:30-19:00
7:30-19:00

81 534 70 90

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-99755100-1', 'auto');ga('send', 'pageview');</script>

Post Author: Gastromed