Tomografia komputerowa

Tomografię komputerową wykonujemy w ramach kontraktu z NFZ, czyli bezpłatnie dla Pacjentów, jednak niezbędne jest skierowanie od lekarza specjalisty. W przypadku badania klatki piersiowej akceptowane jest skierowanie od lekarza rodzinnego. Przez cały czas trwania badania zapewniamy nadzór lekarza radiologa, który je koryguje, jeśli jest taka potrzeba. Gwarantujemy wydanie opisu najpóźniej do dwóch dni po badaniu, […]

Skip to content