Dr n. med. Małgorzata Degowska, EUS, ZOZ Gastromed Lublin, Grupa Scanmed, zdjęcie specjalistki, wywiad

EUS a trzustka

Pytanie Pacjenta: – Jaka jest przewaga tego badania nad innymi w diagnostyce zmian trzustki?

dr n. med. Małgorzata Degowska: – Badanie EUS pozwala na dużą dokładność w ocenie zarówno miąższu trzustki jak i struktur przewodowych i tak na przykład: w przewlekłym zapaleniu trzustki (PZT), badanie EUS pozwala lepiej uwidocznić wczesne zmiany w miąższu trzustki i przewodzie Wirsunga niż tomografia komputerowa. Opis zmian charakterystycznych dla PZT w ocenie EUS podsumowany jest klasyfikacją Rosemont, która grupuje zmiany morfologiczne w cechy pomocne w klinicznym rozpoznaniu PZT. W ostrym zapaleniu trzustki, zwłaszcza o niejasnej etiologii badanie EUS najlepiej ze wszystkich badań obrazowych może ocenić mikrokamicę pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, czyli potwierdzić lub wykluczyć etiologię żółciopochodną. Małe zmiany ogniskowe < 20 mm, najlepiej można scharakteryzować i znaleźć w badaniu EUS. Ocena brodawki Vatera i okolicy okołobrodawkowej lepiej jest widoczna w badaniu EUS w porównaniu z tomografią komputerową. Nie zawsze, mimo postępu w technologii i nowych generacji aparatów, ocena zmiany w trzustce w badaniu EUS może być jednoznaczna. W interpretacji wyniku zawsze pomaga kontekst kliniczny, a więc wywiad, badania laboratoryjne, inne badania obrazowe. W wybranych przypadkach badanie może być uzupełnione biopsją.

Zapraszamy na naszą stronę internetową > https://gastromed.pl/eus/

Post Author: Gastromed