lekarz rodzinny lublin, Gastromed, Onyskowa, mam, córka i lekarz

Przychodnia Lekarza Rodzinnego / POZ

WAŻNE

Drodzy Pacjenci,

pragniemy skoncentrować się na leczeniu specjalistycznym. W związku ze stale zwiększającą się liczbą Pacjentów na zabiegi i badania specjalistyczne jesteśmy zmuszeni wygospodarować dodatkowe pomieszczenia i powierzchnię. W związku z tymi potrzebami informujemy, że zostanie zlikwidowany POZ.

OD 1 WRZEŚNIA 2022 roku wszystkie deklaracje z naszego POZ zostaną przekazane do Żagiel Med, co oznacza, że opiekę nad Pacjentami zadeklarowanymi u naszych lekarzy pierwszego kontaktu przejmie Żagiel Med mieszczący się w budynku obok, ulica Onyksowa 2.

E-recepty

Komunikat dotyczący wystawiania i realizacji e-recepty po 8 stycznia 2020 roku.

Zapraszamy na

Kliknij tutaj by przejść do portalu eZdrowie

Kliknij tutaj by przejść do portalu Pacjent.gov.pl

[raw][accordion][toggle title="Szczepionki przeciwko grypie sezonowej"]

Szczepionki przeciwko grypie sezonowej

Dr med. Jacek Mrukowicz. Medycyna Praktyczna

Aktualne szczepy do produkcji szczepionek są co rok polecane przez Światową Organizację Zdrowia. Okres ważności wynosi jeden sezon grypowy. / Lekarz Rodzinny Lublin

Szczepionki przeciw grypie - jak to działa? / Lekarz rodzinny Lublin

Szczepionki przeciw grypie stosuje się u osób dorosłych i dzieci w celu zapobiegania zachorowaniom na grypę, co ma istotne znaczenie szczególnie u osób narażonych na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych.

Po podaniu szczepionki układ immunologiczny organizmu wytwarza własną obronę przeciwko chorobie (przeciwciała). Swoista odporność rozwija się w ciągu 2–3 tygodni po podaniu szczepionki i utrzymuje się przez 6–12 miesięcy. Żaden ze składników szczepionki nie powoduje zachorowania na grypę. Szczepionki przeciw grypie są skuteczne w zapobieganiu zachorowaniom u ok. 90% zdrowych dorosłych, w niektórych populacjach skuteczność może być mniejsza, znaczny jest jednak stopień zapobiegania powikłaniom związanym z chorobą.

Aktualne szczepy do produkcji szczepionek są co rok polecane przez Światową Organizację Zdrowia. Okres ważności wynosi jeden sezon grypowy.

W jakim celu i kiedy stosuje się szczepionki przeciw grypie? / Lekarz rodzinny Onyskowa - Lublin

Szczepionki przeciw grypie stosuje się w celu zapobiegania grypie, szczególnie u osób o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych (przewlekle chorzy, np. na choroby układu krążenia, cukrzycę, mukowiscydozę, choroby układu oddechowego, niewydolność nerek, niedokrwistość, a także osoby po 50. roku życia oraz osoby, u których występuje zwiększone ryzyko zachorowania ze względu na wykonywany zawód [np. personel medyczny]). Szczepienie jest także zalecane u wszystkich osób po 6. miesiącu życia w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa zachorowania na grypę. Szczepienia wykonuje się zgodnie z oficjalnymi zaleceniami, zwykle w okresie jesiennym przed okresem wzmożonych zachorowań na grypę, jednak wskazane jest również szczepienie podczas sezonu zachorowań. Do szczepienia kwalifikuje lekarz.

Kiedy nie stosować szczepionek przeciw grypie? / Lekarz rodzinny Onyskowa - Lublin

Szczepionek przeciw grypie nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu (m.in. alergia na białko jaja kurzego). U osób z ostrym zakażeniem lub chorobą przebiegającą z gorączką szczepienie należy przełożyć.

Kiedy trzeba zachować szczególną ostrożność stosując szczepionkę przeciw grypie oraz na co zwrócić uwagę podczas jej stosowania? / Lekarz rodzinny Onyskowa - Lublin

U osób z zaburzeniem odporności odpowiedź na szczepienie może być osłabiona. Należy poinformować lekarza, jeśli w ciągu kilku dni po zaszczepieniu planowane są badania krwi.

Czy po zastosowaniu szczepionki przeciw grypie można prowadzić pojazdy i obsługiwać urządzenia mechaniczne?

Jest mało prawdopodobne, aby szczepionka przeciw grypie miała wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.
Czy szczepionki przeciw grypie można stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią?Należy poinformować lekarza o ciąży lub jej podejrzeniu. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami kobiety w II i III trymestrze ciąży powinny otrzymywać szczepionkę przeciw grypie, jeżeli ciąża przypada na okres nasilenia zachorowań na grypę.Kobietom w ciąży ze schorzeniami zwiększającymi ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych zaleca się podanie szczepionki niezależnie od stopnia zaawansowania ciąży. Szczepionkę można stosować w okresie karmienia piersią.

Czy szczepionki przeciw grypie można stosować z innymi lekami (interakcje)? / Lekarz rodzinny Onyskowa - Lublin

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio szczepionkach oraz lekach, także tych, które wydawane są bez recepty. Odpowiedź immunologiczna na szczepienie może być słabsza w przypadku leczenia obniżającego odporność (kortykosteroidy, leki cytotoksyczne, radioterapia). Szczepionka przeciw grypie może być stosowana równocześnie z innymi szczepionkami, ale każdą z nich należy podawać w inną kończynę; jednoczesne podanie kilku szczepionek może spowodować nasilenie działań niepożądanych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania szczepionek przeciw grypie? / Lekarz rodzinny Onyskowa - Lublin

Jak każdy lek szczepionki przeciw grypie mogą powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Mogą wystąpić objawy miejscowe: zaczerwienienie, obrzęk, ból, stwardnienie w miejscu podania. Mogą również wystąpić objawy ogólne: złe samopoczucie, gorączka, dreszcze, ból mięśni, ból stawów, ból głowy, osłabienie, uczucie zmęczenia, pocenie się. Bardzo rzadko obserwowano reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy), reakcje skórne (świąd, pokrzywka, wysypka), nerwobóle, parestezje (zaburzenia czucia dotyku, bólu, temperatury, uczucie mrowienia, drętwienia), drgawki z towarzyszącą gorączką, przejściową małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), przemijające powiększenie węzłów chłonnych. Wyjątkowo zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenie nerwów, zespół Guillaina i Barrégo, zapalenie naczyń mogące prowadzić do wysypki skórnej i w rzadkich przypadkach do przejściowych zaburzeń czynności nerek.

Jak podawać i dawkować szczepionki przeciw grypie? / Lekarz rodzinny Onyskowa - Lublin

Szczepionkę należy podawać domięśniowo lub głęboko podskórnie, u dzieci w przednioboczną część uda, u dorosłych i starszych dzieci w mięsień naramienny. Dawkowanie – patrz informacje dotyczące poszczególnych preparatów. Od tego sezonu (2010-2011) dostępny jest również preparat do podawania śródskórnie.

[/toggle][/accordion][/raw][raw][accordion][toggle title="Szczepionka p/grypie na sezon 2019/2020 o miesiąc później"]

Każdego roku pod koniec lutego WHO wydaje zalecenia dotyczące składu antygenowego szczepionek przeciwko grypie na przyszły sezon epidemiczny. Jednak ocena sezonu 2018/2019 nie pozwoliła podać pełnego zalecanego składu szczepionki przeciw grypie w kolejnym sezonie w ustalonym czasie. Pełny skład szczepionki przeciw grypie w sezonie 2019/2020 został przez WHO ogłoszono o blisko miesiąc później w porównaniu do lat poprzednich.

Wirusy grypy charakteryzują się wysokim poziomem zmienności, dlatego też w latach 70-tych XX w. wprowadzono sezonowe szczepionki przeciw grypie uwzględniające zmianę składu szczepów wirusa grypy w kolejnych sezonach, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Eksperci WHO dokonują corocznie przeglądu sytuacji epidemiologicznej grypy i jeżeli to konieczne zalecają użycie w procesie wytwarzania szczepionek na kolejny sezon nowych szczepów wirusa grypy. Informacje czerpią z danych wirusologicznych i epidemiologicznych uzyskiwanych w każdym sezonie epidemicznym z ogólnoświatowej sieci laboratoriów. Proces wyboru szczepów szczepionkowych obejmuje izolację wirusa grypy z próbek pobranych od osób chorych a następnie jego identyfikację oraz analizę genetyczną. Ponad 8 000 szczepów wirusa grypy przesyłanych jest każdego roku ze 142 krajowych ośrodków ds. grypy na całym świecie do głównych laboratoriów ds. grypy (WHO Collaborating Centres). Powyższe informacje wraz z wynikami badań immunogenności (tj. określenia stopnia odporności populacji mierzonej poziomem przeciwciał na poszczególne szczepy wirusa grypy), są podstawą doboru szczepów wirusa grypy, które znajdą się w składzie szczepionki. Wybierane są szczepy co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że mogą być przyczyną zachorowań na grypę w kolejnym sezonie. Oryginalne szczepy są poddane pasażowaniu w celu uzyskania wyjściowych szczepów produkcyjnych, które następnie wraz z porównawczymi antygenami i surowicami są udostępniane wytwórcom produkującym szczepionkę przeciw grypie.

Każdego roku pod koniec lutego WHO wydaje zalecenia dotyczące składu antygenowego szczepionek przeciw grypie na przyszły sezon epidemiczny. Proces wytwarzania szczepionek przeciw grypie jest ściśle ograniczony czasem. Od momentu rekomendacji szczepów przez WHO do zwolnienia pierwszych serii szczepionki do obrotu wymagany jest czas ok. 6 miesięcy. Ocena sezonu 2018/2019, ze względu na ostatnie zmiany w proporcjach różniących się genetycznie i antygenowo wirusów A/H3N2 nie pozwoliła podać pełnego zalecanego składu szczepionki przeciwko grypie na kolejny sezon 2019/2020 zgodnie z ustalonym harmonogramem. Pełny skład szczepionki przeciw grypie w sezonie 2019/2020 został przez WHO ogłoszono o blisko miesiąc później w porównaniu do lat poprzednich. Konsekwentnie wytwórcy mogli zacząć produkcję szczepionek przeciw grypie na sezon 2019/2020 prawie miesiąc później, dlatego też szczepionki pojawią się w hurtowniach miesiąc później w porównaniu do poprzedniego sezonu.

Opublikowano w dniu: 7 września 2019 / Lekarz rodzinny Onyksowa

[/toggle][/accordion][/raw][raw][accordion][toggle title="Hipokrates Lubelszczyzny 2019"]

Drodzy Pacjenci

Przychodnia Lekarza Rodzinnego (POZ) przy Gastromedzie brała udział w plebiscycie Kuriera Lubelskiego "HIPOKRATES LUBELSZCZYZNY 2019" w kategorii Przychodnia / Gabinet Roku. Państwa głosami uzyskaliśmy najlepszy wynik ze wszystkich poradni i gabinetów w okolicy. Zajęliśmy 4 miejsce w całym Lublinie, ustępując pola tylko gabinetom z odległych dzielnic naszego miasta. Zdaniem Pacjentów w tej części Lublina jesteśmy NAJLEPSI.

Łącząc pozdrowienia bardzo dziękuję wszystkich, którzy wzięli udział w głosowaniu.

Dyrektor Medyczny - dr n. med. Wit Cezary Danilkiewicz

[/toggle][/accordion][/raw]

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-99755100-1', 'auto');ga('send', 'pageview');</script>

Post Author: Gastromed