osoba biegnąca przez las

Kto kwalifikuje się do endoskopowych zabiegów?

Kto kwalifikuje się do endoskopowych zabiegów zmniejszania żołądka (bariatrycznych)? Do zabiegu kwalifikują się osoby, których wskaźnik masy ciała (BMI – ang. body mass index) przekracza 30. Wskaźnik BMI oblicza się na podstawie wzrostu i wagi Pacjenta. Osoba decydująca się na zabieg powinna być gotowa podjąć wysiłek niezbędny do osiągnięcia trwałych rezultatów. Decyzja o poddaniu się […]

Skip to content